Vážime si svoje vzdelanie a skúsenosti a ceny tomu aj zodpovedajú

Získajte prehľad o cenách našich programov a služieb.

Ceny

Ceny v Rady Active sú primerané kvalite našich služieb

Naše ceny sú transparentné a plne odpovedajú kvalite poskytovaných služieb, nášmu vzdelaniu a kontinuálnemu vzdelávaniu.

Naše ceny odrážajú kvalitu našich služieb, naše vzdelanie a kontinuálne vzdelávanie.

Naše ceny sú odrazom našich ďalších investícií. Do gymu a vybavenia

Naše ceny sú reprezentáciou našej hodnoty a hodnoty našich vedomostí na trhu služieb.

RadyActive Prípravka

Prípravka trvá zvyčajne 20 tréningov, má svoj presný program a trénuje sa štandardne 2 až 3x za týždeň.Súčasťou prípravky je aj výživové poradenstvo.

Najdôležitejšou časťou prípravky je výuka základných pohybových vzorov, ktoré sa v následnom období po absolvovaní prípravky využívajú v samotných tréningoch. Získané pohybové vzory však hrajú mimoriadne dôležitú úlohu aj v živote mimo telocvične. Vďaka nim budeš vedieť správne dvíhať či už bremená alebo živé objekty (deti) zo zeme a podobne.

Cieľom prípravky nie je ťa zničiť, ale práve naopak naučiť.

Balík 10 tréningov pre 1 osobu - 200 €
Balík 10 tréningov pre dvojicu - 250 €

Náš úvodný program pre novoprijatých klientov. Po absolvovaní prípravky si môžete vybrať niektorý z naších MAX tréningových programov.

Tréningové programy MAX

Tréningové programy pre jednotlivcov, dvojice a skupiny. Podmienkou účasti na MAX programoch je absolvovanie našej Prípravky.

 
MAX 1 - PREMIUM
200 €

Balíček 10 tréningov pre 1 osobu, ktorá prešla prípravkou.

MAX 2 - SYNERGY
250 €

Balíček 10 tréningov pre 2 osoby, ktoré prešli prípravkou a majú podobné ciele

MAX 9 - ENERGY
100 €

Balíček 10 tréningov v skupine max 9 ľudí, ktorí prešli prípravkou.

* (hviezdička) znamená výnimku z pravidla vyčerpania tréningov do stanoveného obdobia. Touto výnimkou je choroba, dovolenka alebo vopred nahlásená absencia a bude  to posudzované individuálne.

Program
Feel Good tréning

Program je určený pre osoby, ktoré neabsolvovali   prípravku. Ponúka až 3 tréningy týždenne.  Mesačne to znamená až 12 tréningov. Dokonca je tu možnosť prihlásiť sa aj na sobotňajší skupinový tréning, ale  za doplatok k už zakúpenému programu. 

Program je nutné absolvovať v priebehu 6 mesiacov. Tréningy nemožno nahrádzať ani prenášať.

Feel Good tréning
70€

Balíček 10 tréningov v skupine max 9 ľudí, ktorí neprešli prípravkou.

Neviete si vybrať? Napíšte mi, rád vám poradím!