/prvá časť/

Julian Huxley (evolučný biológ) poukázal na variabilitu medzi ľuďmi jej prirovnaním k zvieratám. Vraj rozmanitosť medzi nami je omnoho väčšieho rozsahu ako u zvierat, pretože človek mal vždy sklon k väčšej migrácií a pri výbere družky menej dbal nad vzhľadom a farbou. Pri objasňovaní svojich názorov povedal:

„Rozdiel medzi mysľou, povedzme, distingvovaného generála, alebo inžiniera extrovertného typu a introvertného génia v matematike, alebo náboženskej mystike, nie je o nič menší ako medzi hmyzom a stavovcom.“

/UPOZORNENIE: Dlhý článok, no povinné čítanie každého trénera, ktorému záleží na jeho klientoch. Text odporúčam aj všetkým pohybovým nadšencom. A v podstate každému, kto len tak zabíja čas na fb. Veľmi obohacujúce info./

ANATÓMIA

Na našich kurzoch je anatomickým štrukturálnym odlišnostiam venovaná značná časť pozornosti (cez 30 slajdov). Uvediem teda pár príkladov, kde anatomická danosť môže hrať dôležitú úlohu vo vašom pohybovom snažení.

Anatomické danosti môžu:

ABNORMÁLNO-NORMÁLNA REALITA NAŠÍCH TIEL

Vedeli ste, že:

Idúc do štruktúr, ktoré neovplyvňujú cvičenie, či jeho techniku, no rovnako poskytujú obraz o unikátnosti každého z nás, vedeli ste, že:

Sakra, čo to teda všetko znamená?

MORÁL PRÍBEHU Č. 1

Aplikácia slova „NORMÁLNY“ je pravdepodobne nevhodná pri použití s ľudským telom. Mnoho z vyššie spomínaných abnormalít je iba anatomickou variáciou „normálu“. Preto je línia medzi tým, čo je „normálna variácia“ a anatomický „defekt“ veľmi rozmazaná a nejasná. Preto je vhodné na človeka pozerať z nadhľadu. Ako na bytosť geneticky a biochemicky jedinečnú. Najmä vo vzťahu k „oprave“ toho čo sa nám zdá byť poškodené, resp. vykazuje znaky, že by sa mohlo poškodiť vychádzajúc napr. z výsledkov vybočujúcich z „normálu“ (ak sa bavíme o riziku vzniku chorôb a pod). Viac o tom však v druhej časti, kde sa budeme zaoberať viac biochémiou tela a jej variabilitou.

„Neopravujme čo nie je poškodené, veď možno je to iba abnormálna anatomická/biochemická variácia normálu.“

/asi som to povedal ja, resp. pozliepal z toho čo už bolo povedané/

MORÁL PRÍBEHU Č. 2

Ak sa vrátime k pohybovému aparátu, ktorý je predmetom tejto prvej časti, môžeme špekulovať o tom, či určité abnormality sú genetického pôvodu, alebo reakciou na typ záťaže, kedy sa telo už prispôsobilo (čo bolo prvé, sliepka či vajce). Tak či tak, poučením nech nám je, že anatomické danosti výrazne vplývajú na spôsob pohybu a najmä techniku cvičenia. Na to, čo nám urobí dobre a čo nás poškodí. Hlavne ak sa netrafíme do tej pre nás vhodnej techniky (lebo každý musí drepovať „ass to grass“ – blbosť), alebo športu a samozrejme zaťažíme našu jedinečnosť po dostatočne dlhú dobu s dostatočnou intenzitou (u každého rozdielne).

Tu apelujem aj na nás trénerov:

Nenúťme každého do rovnakých polôh. Ak raz nemôžem ťahať mŕtve ťahy priamo zo zeme, tak kto povedal, že činku nemôžem dvihnúť na podložku vyššie? Alebo zmeniť techniku, postavenie nôh, rúk atď. Pokiaľ nie som súťažný trojbojár, či vzpierač, tak mi to môže byť ukradnuté, že osu dvihnem o 2-4 cm. Najmä ak si tým zabezpečím vhodné postavenie panvy (resp. spodného chrbta). Že skracujem rozsah pohybu? Kto povedal, že ťahanie mŕtvych ťahov zo zeme je ten správny rozsah pohybu? A pre koho? Prečo o 2-4 cm vyššie nemôže byť ten správny rozsah pohybu pre moje danosti? Že to nebude mať taký prenos z hľadiska hypertrofie? MOŽNO. Načo vám je však väčšia hypertrofia, keď ležíte doma s bolesťami krížov. Že to nemusí mať prenos na zvýšenie atletickosti? Tu by som si nebol až taký istý. Častokrát práve KRATŠÍ rozsah pohybu, ktorý ALE vernejšie kopíruje činnosť, ktorú chcem zlepšiť – napr. vertikálny výskok, šprint), a ktorý je tým pádom zaťažený väčšou váhou, ZVYŠUJE atletickosť.

Vezmime v úvahu, že niekto skrátka nemôže vykonávať určité cviky VÔBEC. Napr. drepy s činkou nad hlavou. Akokoľvek tento cvik budem zbožňovať a považovať za topku (ja nie), niekto na to nemá štrukturálne danosti (tvar a vyhĺbenie jamky v bedrách; orientáciu a veľkosť hlavice stehennej kosti atď.).

Vzdelávajme sa v danej oblasti. Napríklad, aj tým, že vám niekto dané informácie z rôznych kurzov, konferencií, prednášok takto pekne zozbiera, spíše a vy už iba prečítate a absorbujete. To, že ste môj článok dočítali až do toho bodu naznačuje, že vám nie je ľahostajní osud vašich klientov. A vy klienti, týchto trénerov si vážte a plaťte (kiežby sa to dalo nejako zmerať, kto dočítal až tu…a pochopil).

Učme sa základne testy na poodhalenie týchto abnormalít (napr. hip scour, faber test, predný/zadný impingement test a pod.), ktoré nám môžu čo to povedať. Učíme ich napríklad na našich kurzoch (áno presne, pozývam vás na ne).

Sledujme dôsledne svojich klientov v pohybe (mnohokrát to dá viac ako pasívny test).

MOJA NÁHODNÁ „PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA“

Sedím si na tatami, predstieram, že niečo píšem a pozorujem ako kolega Peter trénuje svoju klientku v RADY ACTIVE (čas od času takto sledujem a „kontrolujem“ svojho trénera 😉 ). Zrazu u danej osoby vidím fantastické rozsahy a mobilitu v panve. Už pri obyčajnom vysokom pochodovaní. Prerušujem tréning a žiadam ju, aby sa podrobila pár základným testom a odpovedala na niekoľko otázok. Baaam! Nemýlil som sa. Nádejná vzpieračka! Škoda, že sme na to prišli o 20 rokov neskôr :). Tvar štruktúr v jej bedrách pri testoch dovoľoval úžasný rozsah pohybu (samozrejme ruka v ruke s flexibilitou). Vidíte to na foto. Pritom nemá žiadnu športovú históriu, žiadnu miliardu hodín jogy za sebou. Nič. Len genetická danosť. Perličkou na torte bolo, keď som sa opýtal, čí nemá náhodou korene v Poľsku. S úsmevom prikývla, že jej pradedo bol poľského pôvodu (otázku mám z prednášky Stuart McGill, Írsko, 2015).

KONEČNE ZÁVER

Všetko čo ste doteraz prečítali nepopiera opodstatnenie a účinnosť zvyšovania mobility dynamickým (ideálne), či klasickými strečingom, alebo „obyčajným“ správnym dýchaním. No tieto činnosti musia mať svoj dôvod, čas a správnu techniku. Nepozerajte na veci čierno-bielo, áno alebo nie, hore alebo dole, dobrý článok, alebo zlý článok (štýl myslenia propagovaný Aristotelom a Platónom). Zapojme viac štýl myslenia založený na základe „fuzzy logiky“, tak ako je popísaná a odporúčaná v knihe Supertraining (Verkhoshansky, Siff, 6th ed, 2009). Hovorí o tom, že všetko je otázkou miery. Do akej miery zapojíte prečítané info do vášho pohybového diania je už otázkou dôvery, šikovnosti, umu a otvorenej mysle.

Pokračovanie nabudúce…

Radovan „Rady Active“ Gergeľ
http://www.radyactive.sk
http://www.staraskolaslovensko.sk – vzdelávací projekt Rady Active

P.S. Prejavte, že vám záleží na ľuďoch a zdieľajte užitočné info. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *