650 € za drobné zmeny?

Misia splnená. Po včerajšej teoretickej časti, kde nám Mike Robertson detailne predstavil podstaty jeho systému, dnešný deň sa niesol vo vysoko praktickom duchu.