RADY NAD ZLATO Č. 13 – POHYBOVÝ TERORIZMUS

Na konci apríla roku 1980 teroristi zajali skupinu rukojemníkov na Iránskom veľvyslanectve v Londýne. Nasledovalo niekoľko veľmi napätých dní plných vyjednávania, plánovania, naťahovania času…a zároveň aj príprav špeciálnej jednotky SAS na zásah.

650 € za drobné zmeny?

Misia splnená. Po včerajšej teoretickej časti, kde nám Mike Robertson detailne predstavil podstaty jeho systému, dnešný deň sa niesol vo vysoko praktickom duchu.